utolsó frissítés: 2011. jan. 4.

Önálló kiadvány, szakkönyv

Tanulmány, szakcikk

  • > A politikai szocializáció strukturális szempontjai In. RODOSZ Tanulmányok 2001- Társadalomtudományi Szekció, Kriterion: Kolozsvár, 2002, 75-89.
  • > A határon túli magyarok médiafogyasztása, In. Dobos Ferenc (szerk.): Az Autonóm lét kihívásai kisebbségben. Osiris - Books in Print: Budapest, 2001, 284-335.
  • > Az ifjúsági életszakasz jellemzői erdélyi középiskolákban In. Civil Fórum 2000, Alapítvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért 2001.
  • > Erdélyi középiskolások politikai prediszpozíciói. Köz-Politika 2001/3.
  • > Értékek és habitusok az erdélyi középiskolások jövőstratégiáiban. Educatio 2001/4.
  • > Péter László - Csata Zsombor - Kiss Dénes - Kiss Tamás - Plainer Zsusza - Sólyom Andrea - Herédi Zsolt: Cultura Civica, Centrul de Cercetari Max Weber 2001.
  • > Az ifjúsági életszakasz jellemzői, a fiatalok orientációs pontjai Erdély négy nagyvárosában In. Veres Valér (szerk.) Nemzeti vagy nemzedéki integráció - Erdélyi fiatalok átalakulásban. Új Mandátum - Limes: Kolozsvár - Budapest, 2000, 109-143.
  • > Caracterul adolescentei, punctele de orientare a tinerilor din patru orase din Transilvania In. Veres Valér (coord.) Tineri Liceeni in Tranzitie, Limes 2000.

Recenzió, interjú

Kézirat-vita

Térkép